Een van mijn favoriete vogels is de veldleeuwerik, die op mooie dagen met zijn uitbundige getwinkel naar grote hoogten stijgt, soms wel honderd meter, om daarna luid zingend omlaag te vliegen en in de buurt van een vrouwtje te landen. Je ziet hem niet, maar je hoort hem wel. Het is een echte boerenlandvogel: natuur die bij de landbouw hoort. Of eigenlijk moet ik zeggen 'hoorde', want het gaat erg slecht met de veldleeuwerik.

Terwijl het vroeger een algemene vogel was en iedereen op het platteland de vogel en zijn kenmerkende geluide kende, is het aantal met inmiddels 95 procent afgenomen. Onze kinderen groeien op zonder de zang van de veldleeuwerik. Zoals het met heel veel vogels slecht gaat en de achteruitgang ook niet ophoudt. Ik zie en hoor de kievit  nu bijvoorbeeld een stuk minder dan vijftien jaar geleden. Zoals het ook niet goed gaat met de grutto, de wulp en de patrijs. Zoals het niet goed gaat met vlinders en de bijen en andere insecten, die met 80 procent zijn afgenomen, en met de wilde planten, de paddenstoelen en het bodemleven.

De dramatische achteruitgang van de biodiversiteit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de landbouw veel te intensief is geworden. Overigens ook ten koste van de boeren, waarvan er steeds minder overblijven. Om dat proces te keren heeft een groep burgers Land van Ons opgericht: we kopen landbouwgrond en verpachten die vervolgens aan natuurvriendelijke boeren.

Plantdag Land van Ons Lettlele

Een van de eerste stukken landbouwgrond kocht Land van Ons in Lettele. Als coördinator Lettele ben ik de schakel tussen de landelijke organisatie en de pachters: Rick en Arjuna Huis in 't Veld van De Melkbrouwerij.

Help ook mee Nederland weer mooi en natuurrijk te maken en sluit je aan bij Land van Ons.